Tuesday, May 11, 2010

POSTING 10: KEMBALIKAN HAK RAKYAT JIKA ADA YANG KITA TERSILAP URUSKANALLAH MENGETAHUI APA YANG KITA BUAT DAN RAKYAT MENGHAKIMINYA.

JANGAN ANGGAP RAKYAT JELATA TIDAK MENGETAHUI JIKA ADA PENYELEWENGAN YANG KITA LAKUKAN.

KEMBALIKAN HAK RAKYAT JIKA ADA YANG KITA TERSILAP URUSKAN.

(KENYATAAN AKHBAR YANG BERHORMAT MULIA DATO’ HAJJAH TENGKU SALWANI BINTI AL-MARHUM SULTAN YAHYA PETRA: 9 MEI 2010)