Tuesday, April 12, 2011

SULTAN MUHAMMAD KE-V MENERIMA KURNIAAN DK NEGERI SEMBILAN

Pada hari Khamis, 7 April 2011, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Ke-V telah berangkat ke Istana Seri Menanti, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, untuk menerima kurniaan Darjah Kerabat (DK) Negeri Sembilan dari Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir.

Junjung kasih ke atas Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di atas kurniaan tersebut.